نمونه‌کار‌های ارتودنسی دکتر کوثر عزیزلو

در کلینیک دندانپزشکی دکتر عزیزلو انواع خدمات دندانپزشکی و خدمات ارتودنسی بصورت تخصصی ارائه می‌گردد
تعرفه‌ی خدمات            سوالات متداول

پخش ویدیو

نمونه درمان با فیس ماسک و ارتودنسی ثابت

علت مراجعه

بيمار با مشكل اسكلتال cl III با مشكل كوچكی فك بالا مراجعه كردند.

اهداف درمانی

درمان با فيس ماسک جهت رفع مشكل اسكلتی شروع شد و با درمان ارتودنسی ثابت ادامه پيدا كرد.

مدت زمان درمان

طول درمان تا رسیدن به نتیجه‌ی نهایی ١٣ماه بطول انجامید.

نمونه ارتودنسی ثابت

علت مراجعه

بيمار عزيز با نامرتبي متوسط در قوس دندانی بالا و پايين مراجعه نمودند.

اهداف درمانی

طرح درمان ارتودنسي ثابت بدون كشيدن دندان براي ايشان در نظر گرفته شد

مدت زمان درمان

درمان حدود ١٢ ماه بعد با موفقيت به اتمام رسيد.

پخش ویدیو
پخش ویدیو

نمونه درمان با فیس ماسک و ارتودنسی ثابت

علت مراجعه

بيمار با مشكل اسكلتال cl III با مشكل كوچكی فك بالا مراجعه كردند.

اهداف درمانی

درمان با فيس ماسک جهت رفع مشكل اسكلتی شروع شد و با درمان ارتودنسی ثابت ادامه پيدا كرد.

مدت زمان درمان

طول درمان تا رسیدن به نتیجه‌ی نهایی ١٣ماه بطول انجامید.

before5 after5
before-6 after-6
before7 after7
before8 after8
before1 after1
before4 after4
before3 after3
before2 after2